Нааданууд

Һохор һамган

25 марта 2015

1218


Ж. Дымчиковагай гэрэл зураг

Үхибүүд жээрэб абажа, һохор һамган болохо хүнэйнгээ нюдэ бараан үнгэтэй хэдэн дабхар пулаадаар боожо, юумэ харахагүй болгоод, дундаа хэдэн дахин эрьюулжэ, зүгынь алдахуулаад, өөһэдөө заха углуугаар таран шэмээгүй зогсохо. Һохор һамган тэмтэрэн бэдэржэ, нэгыень бариха гэжэ оролдохо. Хоргодогшод аргаахан тэрьелхэ, баригдахагүй гэжэ оролдохо. Һохор һамган бэдэрэгшэдээ һаршаганахаарнь, амилхаарнь тухайлжа бариха. Баригдагша һохор һамган болохо.
Автор: Цогто Номтоев