Урлалай ажал ябуулагшад

Волчанецкий Валерий

Волчанецкий Валерий
  • Буряад Уласай Хүндэтэ үргэмжэ (2014)
Ленинград хотын М. И. Глинкын нэрэмжэтэ дунда мэргэжэлэй найрал дуунай hургуули 1981 ондо дүүргэhэн, удаань Ленинградай Н. А. Римский-Корсаковай нэрэмжэтэ гүрэнэй хүгжэм дуунай ехэ hургуули профессор А. Михайловай найрал дуу хүтэлэлгын ангида, профессор Р. Мартыновай дууриин хүгжэмэй шуулга хүтэлэлгын ангида hуража 1987 ондо дүүргээ. Тэрэл дээдэ hургуулиингаа дэргэдэ профессор И. А. Мусинай хүтэлбэри доро 1995 ондо аспирантура дүүргээ.
1994 онhоо Санкт-Петербургын гүрэнэй «Зазеркалье» гэжэ хүүгэдэй хүгжэмтэ театрай хүгжэм хүтэлэгшэ
2000 онhоо Санкт-Петербургын гүрэнэй М. П. Мусоргскын нэрэмжэтэ дуури бүжэгэй академическэ театрай хүгжэм хүтэлэгшэ
2003 онhоо Буряадай гүрэнэй СССР-эй арадай зүжэгшэн Г. Ц. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ дуури бүжэгэй академическэ театрай хүгжэм хүтэлэгшэ
2014 онhоо онhоо Буряадай гүрэнэй СССР-эй арадай зүжэгшэн Г. Ц. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ дуури бүжэгэй академическэ театрай найрал дуунай ахамад найруулагша

Тэрэнэй хабаадалгатай табигдаhан дууринууд:
«Евгений Онегин» П. И. Чайковского
«Пиковая дама» П. И. Чайковского
«Иоланта» П. И. Чайковского
«Травиата» Дж. Верди
«Риголетто» Дж. Верди
«Трубадур» Дж. Верди
«Садко» Н. А. Римского-Корсакова
«Самсон и Далила» К. Сен-Санса
«Борис Годунов» М. Мусоргского
«Порги и Бесс» Д. Гершвина
«Любовный напиток» Г. Доницетти
«Дон Паскуале» Г. Доницетти
«Севильский цирюльник» Дж. Россини
«Чио-Чио-Сан» Дж. Пуччини

Тэрэнэй хабаадалгатай табигдаhан бүжэгүүд:
«Лебединое озеро» П. И. Чайковского
«Жизель» А. Адана
«Дон-Кихот» Л. Минкуса
«Красавица Ангара» Б. Ямпилова, Л. Книппера
«Кармина Бурана» К. Орфа
«Бахчисарайский фонтан» Б. Асафьева
«Король вальса» И. Штрауса
«Макбет» К. Молчанова

Хүүгэдэй зүжэгүүд:
«Кошкин дом» А. Кулешов
«Буратино» В. Бочарова
«Алиса в Зазеркалье» Е. Подгайца

Найрал дуунуудай тоглолтонууд:
«Te Deum» А. Брукнера
«Весна» С. Рахманинова
«Реквием» Дж. Верди
«Курские песни» Г. Свиридова