Уран зохёолшо, ирагуу найрагшад

Фахуртдинова Евгения

Фахуртдинова Евгения
Евгения Фахуртдинова 1990 оной декабриин 23-да Улаан-Үдэ хотодо түрэһэн юм. «Краски чувств» (2007), «Счастье в нас» (2013) гэһэн шүлэгүүдэй номуудые хэблүүлжэ гаргаһан. Уран зохёол найруулгаар 2011 ондо Зүүн-Сибиириин соёлой дээдэ һургуулида бакалавр зэргэ абажа, 2015 ондо Буряадай Гүрэнэй Ехэ һургуулида сэдьхэл шудалалгын магистр гэһэн зэргэ хамгаалһан байха юм.

2016 ондо Москвагай Уран зохёолой дээдэ һургуулида «Новый мир» сэтгүүлэй ахамад эрхилэгшэ А. В. Василевскийн һуралсал гаража, тэрэл үедөө «Киногой сценарии бэшэгшэ» гэһэн мэргэжэлээр Оросой Холбооной Кино бүтээгшэдэй холбооной дэргэдэ USC Cinematic Art ба Оросой Холбооной кинематографистнуудай холбооной кино, телевидении эмхидхэлшэдэй байгуулһан аргаар һуралсал гараа.

Сэтгүүлшэнээр, олониитэтэй харилсаанай талаар мэргэжэлтэнэй тушаалда ажаллаа.
«Уран зохёол», онсо шадалтанай нүхэсэл, мэргэжэлэй дээдэ шатынхидай хамтарал гэһэн нэрлэгдэһэн заабаряар 2014 ондо Оросой арадуудай Артиадын илагшадай тоодо ороһон юм.
Уласхоорондын дуунай үгэнүүдые бэшэгшэдэй «Журавли над Россией» гэһэн мүрысөөндэ II шатын дипломдо, Булат Окуджавын зохёохы ажалда зорюйлагдаһан Уласхоорондын I ехэ нааданай дипломдо хүртэнхэй.