Гомбожапов Тимур
  • 1997 онһоо Ород Уласай Уран зохёолшодой холбооной гэшүүн
Тимур Батуевич Гомбожапов 1967 ондо Зэдын аймагай Белоозерск тосхондо түрэhэн. Уг гарбалаараа Бэшүүрэй Гутай нютагай юм. Шэбэртын дунда һургуулида hуража ябахадань аба, эжынь 1979 ондо Улаан-Үдэ хото нүүhэн юм. Улаан-Үдын 22-хи дунда һургуули дүүргээд, Зүүн-Сибириин гүрэнэй соёлой болон искусствын академидэ hураа. 1996-99 онуудта Буряадай Уран зохёолшодой холбоондо литературна консультантаар ажаллаа.

Залуу уран зохёолшодой IV-хи конференцидэ хабаадалсаа. «Тэнгэриин нохойн дуун» гэжэ нэрэтэй түрүүшын ном 1997 ондо гараhан байна. Олохон шүлэг дээрэнь хүгжэм зохёогдонхой. 1997 ондо Ород Уласай Уран зохёолшодой холбооной гэшүүн болоо.