Улзытуев Амарсана
  • Ород Уласай уран зохёолшодой холбооной гэшүүн
Бэлиг ехэтэ поэт Дондок Аюшеевич Улзытуевай хүбүүн Амарсана Дондокович Улзытуев 1963 ондо Улаан-Үдэ хотодо түрөө. Буряад Уласай үндэhэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат дүүргэhэн. 1985 ондо М. Горькиин нэрэмжэтэ Литературна институт түгэсхэhэнэй удаа «Байкал», «Священный Байкал» сэтгүүлнүүдэй редакцида хүдэлөө.

Бүри оюутан ябаха үедэнь А. Улзытуевай шүлэгүүд республикын болон түбэй сэтгүүл болон сонинуудта, Буряадай олохон хамтын согсолборинуудта толилогдоо hэн. 1986 ондо «Нюуса дуунууд» гэhэн ном Буряадай номой хэблэлдэ гараа hэн. 2013 ондо Москва хотодо «Анафоры» гэжэ шүлэгэй ном хэблэгдээ.