Сындуев Есугей
  • Ород Уласай уран зохёолшодой холбооной гэшүүн
Есугей (Сергей Баторович) Сындуев 1957 ондо Прибайкалиин аймагай Турка hууринда түрэhэн. 1974 ондо дунда һургуули дүүргээд, Байгалай модо урадхуулгын газарта, БАМ-ай барилгада жолоошоноор ажаллаа. Зүүн Сибириин технологическа институдта hураа.

Шүлэгүүдынь 1987 онhоо сонинуудта болон сэтгүүлнүүдтэ толилогдожо эхилээ. «Хүхэ мүнхэ тэнгэри доро» гэhэн шүлэгүүдэй номой, «Зүүн зүгэй зүгөөргүй зүб зурхай» гэжэ хүүгэдтэ зорюулhан, «Хонгоодорнууд тухай домог» номуудай автор.