Раднаева Галина
  • Буряадай арадай поэт
  • Буряад Уласай соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ
  • Буряадай комсомолой шангай лауреат
  • Ород Уласай Уран зохёолшодой холбооной гэшүүн
Галина (Санжи-Сурун) Жигмытовна Раднаева Зэдын аймагай Нарин нютагта түрөө. 1975 ондо Москвагай М. Горькиин нэрэмжэтэ Литературна институт дүүргээ. Үшөө оюутан ябахадаа, түрүүшынгээ «Уянга» гэжэ шүлэгүүдэй ном хэблүүлээ. Республикын «Буряад үнэн» сониндо ажаллаа, удаань Буряадай гүрэнэй радио болон телевидениин хороондо уран зохёолой дамжуулга хүтэлөө.

Галина Раднаева буряад болон ород хэлэн дээрэ хорёод гаран шүлэгүүдэй ном, аман зохёолой «Хатан эжы Зэдэмнай» гэhэн 5 ботиhоо бүридэhэн номуудые хэблүүлээ. «Уянга» (1972), «Наран тээшэ» (1975), «Набшаhадай hаршаганаан» (1979), «Ээрсэг» (1983), «Хун шубуун» (1987), «Хэтэ, сахюур» (1992), «Үлхөө шүрэнүүд» (1993), мүн Москвада ород хэлэн дээрэ «Сагаан hара» (1983, 1989), «Гуламтын гал» (1986), «Һэрилгэн» (1990), «Түрэлгын зоболон», «Гуламтын гал» (1998) номуудынь гаранхай.

Галина Жигмытовна Раднаева Буряадай арадай поэт, Буряад Уласай соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ, Буряадай комсомолой шангай лауреат, Ород Уласай Уран зохёолшодой холбооной гэшүүн юм.