Уран зурааша, уран барималшад

Казанский Александр

Казанский Александр
  • Буряадай АССР-эй урлалай габьяата ажал ябуулагша (1972)
  • РСФСР-эй габьяата уран зурааша (1976)
  • РСФСР-эй арадай уран зурааша (1981)
  • СССР-эй Уран зурагай академиин гэшүүн-корреспондент СССР (1988)
  • Россиин Уран зурагай академиин бодото гэшүүн (1995)
  • Буряадай АССР-эй литература болон урлалай талаар гүрэнэй шангай лауреат (1975)
  • «Арадуудай хани барисаанай» орденоор (1986), Россиин Уран зурагай академиин алтан ме-даляар (2003) шагнагдаа
Казанский Александр Владимирович 1925 оной апрелиин 14-дэ Улаан-Үдэдэ түрөө. 2011 ондо наһа бараа.

1950-1955 — Эрхүүгэй уран зурагай училищидэ (багшанар И.В.Лежнев ба Д.М.Баркалов) һураа.

1955-1961 — Москвагай В.И.Суриковай нэрэмжэтэ гүрэнэй уран зурагай институдтэ (багшанар П.П. Соколов-Скаля ба В.Г. Цыплаков).

1964-1969 — Буряадай АССР-эй уран зураашадай холбооной түрүүлэгшэ байгаа.

1968-1973 — РСФСР-эй уран зураашадай холбооной правлениин гэшүүн.

1990-1998 — Красноярскын Гүрэнэй уран зурагай институдтэ зохёохы мастерскойе хүтэлөө.

1964 онһоо — СССР-эй уран зураашадай холбооной гэшүүн.

1963 онһоо — республикын, тойрог хизаарай, россиин, бүхэсоюзна, гадаадын вы-ставкануудта хабаадаа, тэрэ тоодо Ц.С. Сампиловай нэрэмжэтэ уран зурагай музейдэ (2001, 2005, Улаан-Үдэ, 2011 «Эхэнэрнүүд ба сэсэгүүд») хубиин.

Ажалнуудынь: «Байгалай загаһашад» (1964), «Бөө шулуун. Байгал» (1964), «Дуся» (1965), «Байгал дээрэ намар» (1973), «Уран зурааша М.Н.Степановай портрет» (1977), «А.П. Трифо-новой портрет» (1979), «Сэлэнгын эхиндэ» (1982), «РФ-н арадай уран зурааша А.И. Тиминай портрет» (1986), «Адуушан» (1985), «Тэрэнги» (1986), Улаан-Үдын «Текстильщик» соёлой ордондо зураг ба мозаика (1962), Улаан-Үдэдэ «Байгал» гостиницада зураг ба мозаика (1970-1971).

Зурагуудынь Ц.С. Сампиловай нэрэмжэтэ уран зурагай музейдэ, Россиин Уран һайханай жасын ба Россиин Соёлой яаманай суглуулбаринуудта, Новосибирск хотын эрдэ-мэй академиин Сибириин таһагай музейдэ, хубиин суглуулбаринуудта хадагалагдадаг.