Зодбоев Гэсэр
Зодбоев Гэсэр Баторович 1963 оной майн 3-да Улаан-Үдэдэ түрөө, 2008 ондо наһа бараа.

1988-1995 — Красноярскын Гүрэнэй уран зурагай институдэй шабар урлалай таһагта һураа.
1996 ондо Улаан-Үдэдэ наһа бараа.

1998 онһоо хотын (Красноярск, Улаан-Үдэ), республикын, россиин, гадаадын үзэсхэлэнгүүдтэ хабаадаа, тэрэ тоодо Д.Будажабэтэй суг хубиин Буряадай түүхын музейдэ (Улаан-Үдэ, 2008).

Ажалнуудынь: «Лама», «Аригуун арсалан», «Үбгэн аба ашатаяа», «Түрүүшын саһан», «Эдир мал адуулагша», «Сэржэм», «Түрүүшын маани», «Хүлеэлгэ».