Зодбоев Батор
Зодбоев Батор Гармаевич 1940 оной мартын 12-то Оронго һууринда түрөө, 1977 ондо наһа бараа.

Москвагай М.Калининай нэрэмжэтэ уран зурагай училище дүргээ.

СССР-эй Уран зураашадай холбооной гэшүүн.

Республикын, бүхэроссиин, бүхэсоюзна үзэсхэлэнгүүдтэ хабаадаа.

Ажалнуудынь: панно — «Улаан баатар» (1972), «Адуушан» (1973), «Ангуушан» (1973), «Хо-нишон» (1973), «Бухануудай тулалдаан» (1974).
Ажалнуудынь Ц. С. Сампиловай нэрэмжэтэ уран зурагай музейдэ байдаг.