Дугаров Зандан
  • Буряад Республикын габьяата уран зурааша (2007)
  • Россиин Уран зурагай академиин дипломоор
  • Россиин зохёохы холбооной мүнгэн медаляар шагнагдаа
Дугаров Зандан Даши-Нимаевич 1965 оной июлиин 18-да Улаан-Үдэдэ түрөө.

1982 ондо Улаан-Үдын № 3 дунда һургуули дүүргээ.

1983-1990 — Ленинградай В.Мухинагай нэрэмжэтэ уран зурагай-промышленна дээдэ учили-щидэ (уран зурагай факультет, багшанар А. Г. Дема, П. И. Пуко).

1984-1986 — Совет Армида алба хээ.

1991 онһоо Буряадай Уран зураашадай холбооной Уран һайханай-үйлэдбэриин мастерской-до хүдөлөө.

2004 онһоо — Россиин Уран зураашадай зохёохы холбооной гэшүүн.

2001 ондо Буряадай уран зураашадай холбооной правлениин гэшүүнээр һунгагдаа.

2002 ондо «Буряад зураг» хуушан буряад урлал һэргээлгын можын ниитын жасын түрүүлэгшээр һунгагдаа.

2002 онһоо — Россиин Уран зураашадай зохёохы Холбооной гэшүүн.

1992 онһоо — Сүүгэлэй дасан һэргээлгэдэ (Сүүгэл һуурин, Шэтын можо).

2002 ондо — Агын дасан һэргээлгэдэ хүдэлөө (Агинское тосхон).

2003, 2004 — Хэжэнгэ һууринай № 1 дунда һургуулиин 5 классай һурагша Дубшанов Алда-рай зурагуудай М. Хангаловай нэрэмжэтэ музейдэ ба Хизаарай хүүгэдэй уран зурагай гале-рейдэ (Владивосток) выставкада продюсер.

2004 ондо Хэжэнгэ һууринай № 1 дунда һургуулиин 6 классай һурагша Дубшанов Алдарай ба Доодо Тори һууринай дунда һургуулиин һурагша Юлия Немтушкинагай хүдэлмэринүүдэй В. Сукачевой нэрэмжэтэ можын уран зурагай музейдэ продюсер.

2005 ондо Уласхоорондын Соёлой түб CАISА (Хельсинки) «Үндэһэн арадуудай соёлой үдэрнүүд» үзэсхэлэнгэй продюсер ба хабаадагша.

1988 онһоо — республикын, хизаарай, россин, гадаадын үзэсхэлэнгүүдтэ хабаадаа.

Ажалнууд: «Хүгшэн эжы» (1988), «Хүбүүн ба мүшэд» (1990), «Афродита» (1991), «Һууһан сэрэгшэ» (1992), «Шуурган» (1993), «Бакарушка» (1998), Гэсэр сэрэгшын тоног — хуйтай һэлмэ, дуулга малгай, бүһэ, хуяг, гарай хүлэй халхабша (1999), «Адам ба Ева» (2000), «Хоё-ролжон» (2000).

Зарим ажалнуудынь Ц.Сампиловай уран зурагай музейдэ, Гүрэнэй Третьяковай галерейдэ байдаг.