Уран зурааша, уран барималшад

Дугарова Александра

Дугарова Александра
  • Буряад Уласай габьяата уран зурааша
Дугарова Александра Сономовна 1959 оной июниин 27-до Улаан-Үдэдэ түрөө.

1978 — Эрхүүгэй уран зурагай училищидэ (уран зурагай факультет, багша А.И.Аносов).

1978- 1984 — Ленинградай И. Е. Репинэй нэрэмжэтэ уран зурагай, барималай ба архитекту-рын институдтэ (уран зурагай факультет, багша Е. Е.Моисеенко).

987-1990 — Уран зурагай академиин Сибриин таһагай зохёохы мастерскойдо (Красноярск) хүдэлөө.

1998 — Россиин Уран зураашадай холбооной гэшүүн.

2004 онһоо — Р.С. Мэрдыгеевэй нэрэмжэтэ хотын хүүгэдэй уран зурагай һургуулиин захирал.

1987 — республикын, региональна, хаизаарай, бүхэроссиин ба уласхоорондын үзэсхэлэнгүүдтэ, тэрэ тоодо Улаан-Үдэдэ (1992, 1997, 2002), Гамбургда (1997), Мюнхендэ (2001), Дюссельдорфдо (2003), Ц.Сампиловай нэрэмжэтэ уран зурагай музейдэ (2011, «Эхэнэрнүүд ба сэсэгүүд»).

Ажалнууд: «Натурщицын портрет» (1984), Б.Дугаровай «Тэнгэриин манлай» гэжэ номой шэмэглэл (1986), «Намар» (1989), «Тэмдэгүүд» (1993), «Модонууд» (1997), «Һолир» (1997), «Ургамалнууд» (2001), «Ой» (2002), «Сэсэрлиг соо шэмэгтэ булан» (2002), «Пейзаж» (2003), «Пейзаж-натюрморт» (2003), «Модотой натюрморт» (2003), «Үглөөгүүр. Хүхэ үнгэтэй на-тюрморт» (2003), «Намарай эршэ» (2004).

Зурагуудынь Ц.Сампиловай нэрэмжэтэ уран зурагай музейдэ, Красноярск, Якутск, Омск хо-тонуудай уран зурагай музейнүүдтэ, россиин ба гадаадын хубиин хадагамжада байдаг.