Доржиева Римма
  • Буряад Уласай габьяата уран зурааша (2004)
Доржиева Римма Содномовна 1954 оной майн 7-до Загарайн аймагай Онохой тосхондо түрөө.

1975 ондо Эрхүүгэй уран зурагай училищи, хабсарга урлалай таһаг (Л. Гончарай бүлэг).
Мүнөө Улаан-Үдэ хотиын № 32 һургуулиин студи хүтэлнэ.

Россиин Уран зураашадай холбооной гэшүүн.

1983 онһоо — республикын, хизаарай, россиин, хилын сааанахи үзэсхэлэнгүүдтэ хабаадана.
Ажалнуудай автор гэбэр: гобелен хмбэс «Тоонто» (1990), «Манай нютаг» (1991), «Он жэлнүүдэй урасхал» (2001).

Зарим зохёолнуудынь Ц.Сампиловай нэрэмжэтэ уран зурагай музейдэ, М.Хангаловай нэ-рэмжэтэ түүхын музейдэ, хубиин суглуулбаринуудта хадагалагдадаг.