Уран зурааша, уран барималшад

Доржиев Бальжинима

Доржиев Бальжинима
  • Буряадай АССР-эй габьяата уран зурааша (1989)
  • Буряад Уласай арадай уран зурааша (1992)
  • Россиин габьяата уран зурааша (2005)
  • Буряад Уласай соёл урлалай талаар гүрэнэй шангай лауреат (2006)
Доржиев Бальжинима 1950 оной декабриин 24-дэ Агын Буряадай автономито тойрогой Улаан-Булаг һууринда түрөө.

1968-1970 — Совет Армида алба хээ.

1971-1975 — Эрхүүгэй уран зурагай училищидэ (багшанар В.В. Тетенькин, Л.Н. Гончар) һураа.

1975-1981 — Ленинградай И.Е.Репинэй нэрэмжэтэ уран зурагай, графикын, барималай ба архитектурын институдтэ (Е.Е.Моисеенкын мастерской).

1981 онһоо Буряадай уран зураашадай холбооной уран һайханай-үйлэдбэриин мастерскойдо хүдэлөө.

1984 онһоо — СССР-эй Уран зураашадай холбооной гэшүүн.

1985 — Бүхэдэлхэйн залуушуулай ба оюутадай XII фестивальда (Москва) хабаадаа.

1991-2013 — Х.Намсараевай нэрэмжэтэ Буряадай драмын театрай ахамад зурааша.

1981 онһоо республикын, хизаарай, бүхэсоюзна, россиин, гадаадын үзэсхэлэнгүүдтэ, тэрэ тоодо хубиин Ц.С. Сампиловай нэрэмжэтэ музейдэ (1994, Улаан-Үдэ, 2011, 60 жэлэй ойн дашрамда «Ая Ганга», 2011 «Эхэнэрнүүд ба сэсэгүүд»).

Хүдэлмэринүүд: «Дарима» (1982), «Ветеранай портрет» (1982), «Талада» (1985), «Илалтын үдэр» (1985), «Бага наһанһаа» (1985), «Август» (1987), Улаан-Үдэ хотын Железнодорожно райондо «Арадуудай хани барисаан» гэжэ һүрлэг мозаикын автор, Пионернүүдэй байшанда «Залуу наһан» гэжэ зураг, Х.Намсараевай нэрэмжэтэ Буряадай драмын театрта зүжэгүүдые найруулаа: А.Кимэй «Хүхын дуун», Д.Батожабайн «Төөригдэһэн хуби заяан» В. Шекспирэй «Лир хаан».
Ажалнуудынь Ц.Сампиловай нэрэмжэтэ музейдэ, Шэтэ, Якутск хотонуудай музейнүүдтэ, Монголдо, «Росизопропагандын» жасада (Москва), хубиин суглуулбаринуудта байдаг.