Дашицыренов Бато
Дашицыренов Бато Цыреторович 1961 оной февралиин 4-дэ Ивалгын аймагай Хурамша һууринда түрөө, 2010 ондо Санкт-Петербургда наһа бараа.

1995 ондо Санкт-Петербургын И.Е.Репинэй нэрэмжэтэ уран зурагай, барималай ба архитек-турын академи, театрай уран зурагай факультет дүүргээ (Э. С. Кочергинай мастерской).

1995-1999 – Буряадай Гүрэнэй оперо баледэй академическа театрай ахамад зураашаар хүдэлөө.

2000-2004 – Мариинска театрай уран һайханай-үйлэдбэриин комбинадай (Санкт-Петербург) ахамад зураашаар хүдэлөө.

2006-2010 – Мариинска театрай барималай мастерскойн хүтэлбэрилэгшэ.

Россиин уран зураашадай холбооной гэшүүн.

Россин үзэсхэлэнгүүдтэ хабаадаа.

Бүтээлнүүд: уран зураг – бүлэг «Хүгжэмшэд», «Далита элшэн», «Заарин», баримал – һубарил «Наадагша альбангууд», бүлэг «Хүгжэмшэд», дурасхаалай самбар «Хамба Этигило-вай дурасхаалда» (2005) (Санкт-Петербургын буддын һүмэ), театрта – «Шэмэглэлтэй хатаг-тай» (1996), «Фауст» (1998), «Хаан шубуун» (1997), «Хүхэ мүнхэ тэнгэриин хүбүүн, хаанаб-ши?» (Буряадай драмын Х.Намсараевай нэрэмжэтэ театр), «Бөөгэй зүүдэн» (1998), «Дайн ба ажана байдал» (2001) зүжэгүүдтэ хубсаһанай эскизүүд, «Бүргэдэй хатар» мюзиклэй сцено-графи (2008) (Буряадай гүрэнэй академическа драмын театр).