Дармаев Баир
  • Буряад Уласай габьяата уран зурааша
Дармаев Баир Намдакович 1954 ондо түрөө.

Будддын шажанай һүмэнүүдые шэмэглэлгэдэ ба һэргээлгэдэ амжалтатайгаар хүдэлдэг.

1978 онһоо — уран зурагай үзэсхэлэнгүүдтэ хабаадана.

Бүтээлнүүдынь Улаан-Удын, Шэтын, Хяагтын, Северобайкальскын, Москвагай, Санкт-Петербургын музейнүүдтэ, мүн хубиин суглуулбаринуудта байдаг.