Уран зурааша, уран барималшад

Гыванов Дамдин-Доржо

  • Буряад Республикын габьяата уран зурааша (1999)
  • Бүхэсоюзна үзэсхэлэндэ I шатын диплом (Москва)
Гыванов Дамдин-Доржо Базарович 1940 оной майн 10-да Яруунын аймагай Нарһата һууринда түрөө.

1962 ондо арадай мастер П.С. Намсараевтай танилсажа, һурагшань болоо.

Буряадай Хяагтын. Харганын, Эгэтын дасангуудые һэргээлгэдэ ба шэмэглэлгэдэ хабаадаа.
Монголой Уран зураашадай холбооной урилгаар Арьябаалын субарга бодхоолгодо хабаа-далсаа.
Мүнөө Яруунада һуудаг.

1990 онһоо Россиин Уран зураашадай холбооной гэшүүн.

1999 онһоо — республикын, хизаарай, россиин үзэсхэлэнгүүдтэ хабаадаа.

Бүтээлнүүдынь: домбо, бэһэлиг, бугааг, тамхинай һоруул.

Зарим бүтээлнүүдынь Ц.Сампиловай нэрэмжэтэ музейдэ, хубиин суглуулбаринуудта хадагалагдадаг.