Уран зурааша, уран барималшад

Грищенко Владимир

Грищенко Владимир
  • Буряадай АССР-эй габьяата уран зурааша (1981)
  • Буряад Уласай арадай уран зурааша
Грищенко Владимир Кириллович1936 оной майн 15-да Новосибириин можын Черепановска районой Виноградово һууринда түрөө, 2001 наһа бараа.

1963 — Костромагай уран зурагай училищи дүүргээ (багшанар В.А.Кутилин ба А.П.Белых).

1971 — СССР-эй уран зураашадай холбооной гэшүүн.

1969 онһоо — республикын, хизаарай, россиин, гадаадын үзэсхэлэнгүүдтэ хабаадаа.

Ажалнуудынь: «Намар. 1941 год» (1972), «Үбһэ сабшалга. Оюутанай зун» (1979), «Бороогой һүүлээр» (1981), «Үбһэ хуряалга» (1981), «Зуун жэлэй үетэн» (1982), «1941. Фронтдо үдэшэлгэ» (1981-1982), «Байгалда үглөөгүүр» (1983), «Түрэл нютагтаа» (1992-1997), «Үдэшэ. Бусалга» (1997).

Бүтээлнүүдынь Ц.Сампиловай нэрэмжэтэ музейдэ байдаг.

Владимир Грищенкын зурагууд гол түлэб дайн тухай, дайнай ара талын һамгадай, хүүгэдэй, үбгэдэй тээһэн хүшэр ажал тухай хөөрэдэг бэлэй. Эдэ хадаа түүхын ба тэрэ соогоо хүнэй сэдьхэлэй бүтээлнүүд. Бага наһанай дурсалгаар бэшэгдэһэн түгшүүрилтэй зураглалнууд.