Гончар Владимир Яковлевич 1927 оной августын 15-да Украинын Винницкын можын Бандуровка һууринда түрөө, 1992 ондо наһа бараа.

1950 ондо Эрхүүгэй уран зурагай училищи (багшанар Б. И. Лебединский, С. И. Виноградов ба Д. М. Баркалов).

«Уран зурааша» гэжэ Эрхүүгэй нүхэрлэлдэ хүдэлөө.

1956 онһоо СССР-эй Уран зураашадай холбооной гэшүүн.


Буряадай соёл урлалай II декадада хабаадаа (1959, Москва).
1950 онһоо республикын, хизаарай, россиин үзэсхэлэнгүүдтэ хабаадаа.

Хүдэлмэринүүд: «Хахалагдаһан шэнэ газарта» (1954), «Хатарша З. Тыжебровагай портрет» (1959), «Тайга соогуур» (1957), «Буряад колхознигой портрет» (1960), «Талын үдэшэ» (1961), «Сибирягай портрет» (1964), «Вениамин Семенов — Байгалай тоннель түнхигшэ» (1978).

Хүдэлмэринүүдынь Ц.Сампиловай нэрэмжэтэ музейдэ байдаг.