Гатапов Валерий
Гатапов Валерий Доржиевич 1952 оной февралиин 27-до Шэтэ можын Петровско-Забайкальска аймагай Жэпхээһэн ню-тагта түрөө.

1987 — 1992 — Алма-Атын театральна-уран зурагай институдтэ, табюурай барималай ба түмэрлиг, модо, шулуу һиилэлгын факультедтэ һураа.

2000 онһоо Россиин Уран зураашадай холбооной гэшүүн.

1996 онһоо республикын, хизаарай, Бүхэроссиин үзэсхэлэнгүүдтэ хабаадаа.

Бүтээлнүүдынь: «Байгалай домог» (2001), хүрэл, шудхамал; «Агуу талын хатагтай» (1996), модон, һиилүүр; «Адуушанай дуун» (2004), модон, һиилүүр; «Бөөгэй хатар» (2005), модон, һиилүүр; «Хүхэ мүнхэ тэнгэри» (1998), мрамор, һиилүүр.

Бүтээлнүүдынь Ц.Сампиловай нэрэмжэтэ музейдэ, хубиин суглуулбаринуудта, хилын саана байдаг.