Воронцова Любовь
Воронцова Любовь Сергеевна 1956 оной мартын 24-дэ Улаан-Үдэдэ түрөө.

1980 ондо Хабаровскын багшанарай институдэй уран зурагай-графикын таһаг дүүргээ.

2005 ондо Россиин Уран зурагай холбоондо ороо.

1980-д онуудһаа республикын, россиин үзэсхэлэнгүүдтэ хабаадаа, тэрэ тоодо Ц.С. Сампило-вай нэрэмжэтэ уран зурагай музейдэ хубиин (2011 «Эхэнэрнүүд ба сэсэгүүд»).

Бүтээлнүүдынь: «Үглөөгүүр», «Тэбхэлжэн» (2005), «Яблокотой натюрморт», «Пижматай натюрморт» (2001), «Намарай баглаа» (2004).

Зарим бүтээлнүүдынь Ц.С.Сампиловай нэрэмжэтэ уран зурагай музейдэ, хубиин хадагаламжада байдаг.