Уран зурааша, уран барималшад

Будажапова Евгения

Будажапова Евгения
  • Буряад Республикын габьяата уран зурааша
  • Буряад Уласай литература ба урлалай талаар гүрэнэй шангай лауреат
Будажапова Евгения Дампиловна 1949 ондо Хяагтын аймагай Его нугада түрөө, 2012 ондо наһа бараа.

1976 одо Эрхүүгэй уран зурагай училищи дүүргээ.

Эрхүүдэ ТЮЗ-дэ ба Н.Охлопковой нэрэмжэтэ драмын театрта уран зурааша шэмэглэгшээр хүдэлөө.
1979 онһоо — Х.Намсараевай нэрэмжэтэ буряад драмын театрта уран зурааша-найруулагшаар хүдэлөө.

1991-1999 — «Үльгэр» хүүхэлдэйн театрта зүжэг найруулаа.

1988 онһоо — Россиин уран зураашадай холбооной гэшүүн.

1974 онһоо — республикын, хизаар можын, россиин, гадаадын выставкануудта, тэрэ тоодо Ц.С.Сампиловай нэрэмжэтэ музейдэ (1979, 1998, Улаан-Үдэ), Эрхүү хотодо (1990).

Ажалнууд: зүжэгүүдэй зураглалнууд — «Үдэшэ» А. Дударевай (1982), «Будамшу» Ц. Шаг-жинай (1983) «Бальжин Хатан» Д. Эрдынеевай (1985); «Бастын портрет» (1997), «М. Жап-хандаевай портрет» (1997), «Шарай набшаһанай хаһа» (1998), «Егоровагай Л. И. портрет» (1998), «Һарын туяагай наадан» (1999), «Балшар наһанай дурасхаал» (1999), «Людмила» (2001), «Далай дээрэ эхэнэр» (2001), «Эрье» (2001).

Ажалнуудынь Ц.С.Сампиловай нэрэмжэтэ музейдэ, хубиин суглуулбаринуудта байдаг.