Бодиев Содном Бодиевич 1881 ондо Хоринско уездын Хэжэнгэ һууринда түрөө, 1972 ондо наһа бараа.

Буряадай соёл урлалай ба литературын I ба II декадада (1940, 1959, Москва) хабаадаа.

1940 онһоо республикын, РСФСР-эй автономито республикануудай зураашадай бүтээлнүүдэй (1971, Москва), Буряадай АССР-эй байгуулагдаһаар 50 жэлэй ойдо зорюулагдаһан (1973, Свердловск, Москва) выставкануудта хабаадаа.

Ажалнууд: панно «Колхозой хатаршад» (1940), панно «Ямаа һаалга» (1940), «Колхозой азар-га» (1940), панно «Түншэ.

Гурбан ухаатай амитад тухай домог» (1956), «Гэрэй табан амитад» (1958).

Зурагуудынь Ц.С.Сампиловай нэрэмжэтэ уран зурагай музейдэ хадагалаатай.