Уран зурааша, уран барималшад

Базаров Баясхалан

Базаров Баясхалан
  • Буряадай габьяата уран зурааша
  • Россиин Гүрэнэй шангай лаурет
Базаров Баясхалан Цыпылович 1955 ондо Агын тойрогой Хүнхэр һууринда түрөө.

Буряад түмэр хэбтэ сохилготой арадай мастер Анандаев Бата тэрэниие танилсуулаа.

1979 — Россиин Уран зураашадай холбооной гэшүүн болоо.

2006 ондо «Чингис» медаляар, Монголой зурхайшадай алтан медаляар шагнагдаа.

Бүхэсоюзна, россиин, тойрог хизаарай, гадаадын үзэсхэлэнгүүдтэ хабаадагша.

Хүдэлмэринүүдынь: скульптура «Талын эзэн» (2013), буряад хутага «Луу-хатар» (2008) бо-лон бусад.

Россиин ба гадаадын хубиин суглуулбаринуудта хадагалагдадаг.