Энкеев Булат Дагбаевич 1942 ондо Ивалгын аймагай Оронго тосхондо түрэhэн. Уран зурааша, Ородой уран зураашадай холбооной гэшүүн, Буряал Уласай габьяата уран зурааша. Хотьковскын уран hайханай училищи дүүргэhэн.