Уран зурааша, уран барималшад

Мандаганов Чингиз

Мандаганов Чингиз Юрьевич 1975 ондо Улаан-Yдэ хотодо түрэhэн. Уран зурааша, Ородой уран зураашадай холбооной гэшүүн. Зүүн Сибириин соёл уралигай гүрэнэй академи дүүргэhэн.