Жамбалов Зоригто
Жамбалов Зоригто Булатович 1980 ондо Ивалгын аймагай Исток тосхондо түрэhэн.

Арадай алта мүнгэшэ дархан. Зүүн Сибириин соёл уралигай гүрэнэй академии 2003 ондо дүүргэhэн. 2005 онhоо Ородой уран зураашадай холбооной гэшүүн.

Ород уласай, нютаг можын үзэсхэлэнгүүдтэ ходо хабаадажа байдаг. ЮНЕСКО-гай МАИИ-н гэшүүн, Ородой холбооной уласай Засагай газарай, Ородой холбооной уласай ба Буряад Уласай соёлой яаманай тэдхэмжэдэ хүртэhэн.