Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Муруева Татьяна

Муруева Татьяна
  • Буряадй АССР-эй арадай зүжэгшэн (1981)
  • Буряадай АССР-эй габьяата зүжэгшэн (1973)
  • Россиин Федерациин соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ (2011)
  • 1967 онһоо Г.Цыдынжаповай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй оперо болон баледэй театрай баледэй гол дуушан
Татьяна Михайловна Муруева Буряадай гүрэнэй хатарай һургуулиин 1967 ондо дүүргэгшэдэй, хүбүүд басагадай дунда ялас гэмэ одон мэтэ нэгэниинь һэн. (багшань З. Н. Тыжеброва).

Училищиеэ дүүргээд, Татьяна Муруева (тэрэ сагтаа Миханошина) онһоо Буряадай гүрэнэй оперо болон баледэй театрай баледэй дуушанаар абтагдаа.

Түрүүшын үдэрһөө тайзан дээрэ гарахаһаа эхилжэ, Татьяна Муруева бусад зүжэгшэннар сооһоо хатарай шанга һургуулитайгаараа шалгаран гараа. Баледэй гол дуушанай зоёохы ажалайнь онсо шэнжэ гэхэдэ, байгаалиин тусгаар хүгжэмдэ дуратайнь, ажалай шанга түхэл маягтай, эрилтэ ехэтэйгээрээ олон сооһоо элирэн гараа.

Гол дуушанай репертуарта А. Аданай «Жизельдэ» Жизель ба Мирта «Одетта» соо Одиллия, П. Чайковскиин «Лебединое озеро» соо па-де-труа, В. Баснерай «Три мушкетёры» соо Миледиин, Л. Минкусай «Баядерка» соо Никий ба Гамзатти, Л. Герольдын «Тщетная предосторожность» опера соо Лизын, Л. Минкусай «Корсар» соо Медорын, Б. Асафьевай «Бахчисарайский фонтан» соо Заремэй, С. Прокофьевай «Ромео и Джульетта» соо Джульеттын, А. Хачатурянай «Спартакта» Эгинын, «Испанские миниатюры» (хүгжэмынь арадай) дотор Пасторай, Л. Минкусай «Пахитын» гол дуушан, А. Меликовэй «Легенда о любви» соо Мехменэ Банугай, А. Петровай «Сотворение мира» дотор, Чертовкын, Е. Светлановай «Тореро» соо Эстреллын, И. Штраусай «Большой вальс» дотор Францискын, Л. Минкусай «Дон Кихот» соо Повелительница дриад, Г. Банщикова нэгэ акттай баледтэ Комиссарай, А. Рыбниковэй «Авось!» соо Кончитын, Ю. Корнаковай "Владыка джунглей«соо галта нохойнуудай удамаршан, А. Вивальдиин «Времена года» хүгжэм доро «Зима» гэһэн баледтэ алтан бурхахан г.м. боложо наадаа.

Татьяна Михайловна Муруева Москвада үнгэрһэн буряадай литература болон искусствын үдэрнүүдтэ хабаадагша, (1983), Якутск (1974), Москва ба Ленинградта тоосоото концертнүүдтэ хабаадагша (1979, 1989 гг.).

1981 ондо гол дуушан Буряадай АССР-эй арадай зүжэгшэн гэһэн нэрэ зэргэдэ хүртөө. Хэдэн жэлэй туршада Татьяна Муруева Красноярскын хатарай училищида багшалаа.

Мүнөө үень Буряадай гүрэнэй Лариса Сахьянова ба Петр Абашеевэй нэрэмжэтэ хатарай һургуулиин багшаар, ВСГАКИ-дашье доцентээр ажалладаг. 2013 ондо тэрэнэй шабинь, 3-дахи курсын оюутан Наталья Алексеева I-дэхи Бүхэроссиин «Русский балет» гэһэн залуу хабаадагшадай дунда I-дэхи шатын дипломдо хүртөө.