Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Васильев Вячеслав

Васильев Вячеслав
  • Буряад Уласай арадай зүжэгшэн
  • Буряадай гүрэнэй СССР-эй арадай зүжэгшэн
  • Г.Ц.Цыдынжаповай нэрэмжэтэ академическэ оперо болон баледэй театрай солист
Вячеслав Бакалинович Васильев 1960 оной февралиин 10-да түрэһэн намтартай.

1978 ондо Ленинградай гүрэнэй Ажалай Улаан тугай орденто хореографическа училищи дүүргээ юм.

Буряадай гүрэнэй Г.Ц.Цыдынжаповай нэрэмжэтэ академическэ оперо болон баледэй театрта 1978 оной август һараһаа ажаллажа эхилээ.
Урлан зохёохо ехэ бэлигтэй, хүгжэмдэ һонор байһандаа тэгшэ һайханаар классическа болон онсолиг бүжэг хатар гүйсэдхэдэг юм.

Тэрэнэй гүйсэдхэһэн партинуудые нэрлэбэл, Альберт А.Аданай «Жизель», Зигфрид тайжа П.Чайковскийн «Лебединое озеро», Юноша Ф.Шопенэй хүгжэмдэ зохёогдоһон «Шопениан», Оршада Коклюш тайжа Б.Асафьевай «Щелкунчик», Парис С.Прокофьевой «Ромео и Джульетта», Солист Л.Минкусай «Пахит», Вакх «Вальпургиева ночь», мүн Фархад А. Меликовэй «Легенда о любви», Эспада Л. Минкусай «Дон Кихот», Енисей ба Хара Шуурган Л. Книпперэй, Б. Ямпиловай «Арюун гоохон Ангар дүүхэй» балет, Сейдахмат А. Сойниковой «Белый пароход», Федерико, Тореро болон Судья «Испанские миниатюры» (хүгжэмынь арадай), Федерико А. Рыбниковэй «Авось!», Мастер Ю. Ирдынеевэй «Лик богини» болон бусад.

1979, 1989 онуудта Москва, Ленинград хотонуудта үнгэрһэн театрай тоосоонуудта, Москвада болоһон Буряад ороной Уран зохёолой болон искусствын үдэрнүүдтэ, I-дэхи Бүхэроссиин «Россиин залуу хоолойнууд болон залуу балет» гэһэн фестивальда хабаадалсаһан юм.
Автор: Надежда Гончикова