Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Эрдынеева(Алексеева) Александра

Эрдынеева(Алексеева) Александра
Александра Эрдынеева 9 наһатайдаа шэлэн абалга дабажа, М. Х. Жапхандаевай нэрэмжэтэ циркын һургуулида ороһон юм. 2002 ондо Буряадайнгаа циркдэ ажалда ороо. Багаһаа нэгэ зүжэгшын хүлнүүдээр харбагдан, нүгөөдэ зүжэгшын хүлнүүд дээрэ ошожо бууха арга дүрэдэ һуража, тэрээнээ нарин шудалжа, бэрхэ зүжэгшэн болоод ябана гээшэ. Энэл тоглолтоороо 2004 ондо Якутск хотодо үнгэрһэн «Дахатай заанай зулзаган» гэһэн ехэ нааданай I шатын дипломдо хүртэнхэй. Александра Кркасноярск хотодо үнгэрһэн «Үльгэрэй орон» гэһэн циркнүүдэй хоёрдохи ехэ нааданда баһал илагшадай тоодо оролсоһон байна.

«Жабар үбгэн Саһан хүүхэн хоёрой аяншалга», «Сагаан һарын домогууд», «Джунглиин дуудалга», «Питер Пэн», «Джуманджи», «Белоснежка и семь гномов», «Маугли», «Байгалай домогууд», «Шэнэ жэл хаана байдаг бэ?», «Юһэн һалаа» гэһэн зүжэгүүдтэ эрхим бэрхэ наадаһан байха юм. Үшөө энэдхэг дамааруу түхэлтэй тоглолтын зэмсэг дээрэ бэрхээр наадажа һураа, тиихэдэ жэжэ амитадые һургаха арга дүрэтэй юм.
Александра Буряад Уласай Засагай Газарай, Буряад Уласай Юрэнхылэгшын дэргэдэхи Зүблэлэй Баярай бэшэгтэ хүртэһэн. Байгалай мэдээсэлэй, эдэй засагай болон болбосоролой хэмжээ ябуулгануудта барандань хабаадалсажа байдаг. 2009 ондо Медведевэй Буряад орон ерэхэдэ табигдаһан тоглолтодо хабаадалсаа бэлэй. 2011 ондо Буряад Уласай соёлой яаманай Хүндэтэ үргэмжөөр шагнагдаһан юм.

Мүнөө Александра Андреевна буряадай циркын гол зүжэгшэдэй нэгэн юм. Буряад оронойнгоо бүхы аймагуудаар, Оросой Холбооной можо нютагууд болон олон тоото хотонуудаар нүүдэл тоглолтонуудта ябалсаһан байха юм.