Ким Ольга
  • Буряад Уласай габьяата зүжэгшэн
1986 ондо Улаан-Үдын П. И. Чайковскийн нэрэмжэтэ дунда мэргэжэлэй хүгжэмэй hургуули найрал дуулалга хүтэлэгшын мэргэжэлээр дүүргэhэн юм.
1986 онhоо Буряадай гүрэнэй СССР-эй арадай зүжэгшэн Г. Ц. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ дуури бүжэгэй академическэ театрта найрал дуушан.