Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Бухаев Владимир

Бухаев Владимир
1986 ондо Улаан-Үдын П. И. Чайковскийн нэрэмжэтэ дунда мэргэжэлэй хүгжэмэй hургуули дуушанай мэргэжэлээр, 1998 ондо Зүүн-Сибиириин гүрэнэй соёлой ба урлалай ехэ hургуули баhал дуушанай мэргэжэлээр дүүргэhэн юм. 1986 онhоо Буряадай гүрэнэй СССР-эй арадай зүжэгшэн Г. Ц. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ дуури бүжэгэй академическэ театрта найрал дуушан.