Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Хандажапов Александр

Хандажапов Александр
  • 2016 ондо үнгэрһэн Б. Штоколовай нэрэмжэтэ уласхоорондын мүрысөөндэ илагшадай тоодо ороһон
  • 2017 ондо үнгэрһэн СССР-эй арадай зүжэгшэн Л. Л. Линховоинай нэрэмжэтэ залуу дуушадай уласхоорондын XII мүрысөөндэ илагша
Александр Хандажапов Мухар-Шэбэрэй аймагай Алташын-Адагта түрэһэн юм. 2006 ондо Улаан-Үдын П. И. Чайковскийн нэрэмжэтэ дунда мэргэжэлэй хүгжэмэй, 2015 ондо Санкт-Петербургын Н. Римский-Корсаковай нэрэмжэтэ хүгжэм дуунай дээдэ һургуулинуудые дүүргэһэн.
2016 онһоо Буряадай гүрэнэй СССР-эй арадай зүжэгшэн Г. Ц. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ дуури бүжэгэй академическэ театрай дуушан болоод, хүдэлжэ байна.

Александр Хандажаповай дуулаһан зүжэгүүд:
Эбн-Хакия – «Иоланта» (П. И. Чайковский);
Жермон – «Травиата» (Дж. Верди);
Шарплес – «Чио-Чио-сан» (Дж. Пуччини);
Анкарстрем – «Бал-маскарад» (Дж. Верди).