Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Мохосова Елена

Мохосова Елена
  • «Академическэ дуулалга» гэһэн нэрлэгдэһэн заабаряар I шатын илагша болоһон юм.
  • СССР-эй арадай зүжэгшэн Д. Ц. Дашиевай нэрэмжэтэ дуушадай улас түрын III мүрысөөнэй илагша (2009)
  • Буряад Уласай Хүндэтэ үргэмжэ
  • Буряад Уласта соёл, урлал хүгжөөхэ хэрэгтэ габьяатай байһанайнгаа түлөө Буряад Уласай Соёлой яаманай Хүндэтэ үргэмжөөр шагнагдаһан
  • Буряад Уласта соёл, урлал хүгжөөхэ хэрэгтэ габьяатай байһанайнгаа түлөө Буряад Уласай Соёлой яаманай Баярай бэшэгтэ хүртэһэн
  • Улаан-Үдэ хотын захиргаанай соёлой талаар хорооной Хүндэтэ үргэмжөөр шагнагдаһан
  • Урда Солонгосто нүүдэл тоглолтонуудые үнгэргэлгын эмхидхэлэй хорооной Баярай бэшэгтэ хүртэһэн юм.
2006 ондо Улаан-Үдын П. И. Чайковскийн нэрэмжэтэ дунда мэргэжэлэй хүгжэмэй һургуули Оросой Холбооной, Буряад Уласай соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ В. Б. Елбаевай ангида һуража, найрал дуушанай мэргэжэлээр дүүргэһэн юм.
2011 ондо Зүүн-Сибиириин гүрэнэй соёлой ба урлалай ехэ һургуули Оросой Холбооной габьяата зүжэгшэн Т. Б. Шойдагбаевагай ангида һуража, дууриин дуушанай мэргэжлээр дүүргэнэ. Гадна дуунай урлал багшалха эрхэтэй боложо гараһан юм.
2011 онһоо Буряадай гүрэнэй СССР-эй арадай зүжэгшэн Г. Ц. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ дуури бүжэгэй академическэ театрай дуушанаар ажаллажа байна. Үшөө тиихэдэ 2000 онһоо П. И. Чайковский нэрэмжэтэ дунда мэргэжэлэй урлалай һургуулида, 2012 онһоо Зүүн-Сибиириин соёлой дээдэ һургуулида багшална.

Елена Мохосовагай дуулаһан зүжэгүүд:
Татьяна — «Евгений Онегин» (Петр Чайковский) ;
Мадам Баттерфляй — «Чио-Чио-сан» (Джакомо Пуччини);
Оксана — «Ночь перед Рождеством» (Николай Римский-Корсаков);
Микаэла и Фраскита — «Кармен» (Жорж Бизе);
Адель — «Летучая мышь» (Иоганн Штраус);
Деспина — «Так поступают все» (Вольфганг Амадей Моцарт);
Парася — «Сорочинская ярмарка» (Модест Мусоргский);
Великая Жрица — «Аида» (Джузеппе Верди);
Половчанка — «Князь Игорь» (Александр Бородин)
Арюун-Гоохон — «Энхэ-Булат батор» (Маркиан Фролов);
Земфира — «Алеко» (Сергей Рахманинов);
Оскар — «Бал-маскарад» (Джузеппе Верди);
Графиня —"Свадьба Фигаро" (Вольфганг Амадей Моцарт).