Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Дарижапова Оюна

Дарижапова Оюна
  • СССР-эй арадай зүжэгшэн Л. Л. Линховоинай нэрэмжэтэ дуушадай уласхоорондын ХI мүрысөөнэй III шатын илагша (2014)
2003 ондо Улаан-Үдын П. И. Чайковскийн нэрэмжэтэ дунда мэргэжэлэй хүгжэмэй һургулида Оросой Холбооной габьяата зүжэгшэн Виктория Жамьяндоржиевна базаровагай ангида орожо, 2007 ондо эрхимээр дүүргэжэ гараһан юм.

2007 ондо Красноярскын гүрэнэй хүгжэмэй болон театрай ехэ һургуулида Оросой Холбооной арадай зүжэгшэн Лариса Владимировна Марзоевагай ангида ороод, 2013 ондо дүүргэжэ, тэрэ дороо Буряадай гүрэнэй СССР-эй арадай зүжэгшэн Г. Ц. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ дуури бүжэгэй академическэ театрай дуушан боложо абтаһан юм.

Оюна Дарижаповагай дуулаһан зүжэгүүд:
Графиня Чепрано — «Риголетто» (Джузеппе Верди)
Паж — «Риголетто» (Джузеппе Верди)
Аннина — «Травиата» (Джузеппе Верди)
Фраскита — «Кармен» (Жорж Бизе)
Царица Милитриса — «Сказка о царе Салтане» (Н. Римский-Корсаков)
Верблюжонок — «Поющий верблюжонок» (Б. Дондоков)
Настя — «Морозко» (В. Усович)
Королева — «12 месяцев» (В. Усович)
Гретель — «Пряничный домик, или Новогодние приключения Гензеля и Гретель» (Э. Хумпердинк)
Муха-Цокотуха — «Муха-Цокотуха» (А. Кулешов)
Блошка — «Муха-Цокотуха» (А. Кулешов)
Заяц Бим — «Золотой цыпленок» (В. Улановский)