Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Мицухиса Саито

Мицухиса Саито
2010 ондо Санкт-Петербургын А. Я. Вагановагай нэрэмжэтэ Оросой бүжэгэй ехэ һургуулида дүршэл гараад, 2015 онһоо Буряадай гүрэнэй СССР-эй арадай зүжэгшэн Г. Ц. Цыдынжаповай нэрэмжэтэ дуури бүжэгэй академическэ театрай бүжэгшэдэй бүлэгтэ ажаллана.

Мицухиса Саитын хабаадалгатай зүжэгүүд:
Шаман — «Красавица Ангара» (Л. Книппер и Б. Ямпилов. Хореография М. Заславского, И. Моисеева, в редакции М. Ивата) — премьерный спектакль;
Шут — «Лебединое озеро» (П. Чайковский)