Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Шарланова Ирина

Шарланова Ирина
  • Буряадай гүрэнэй дуу хатарай үндэһэн “Байгал” театрай Чингис Павловай нэрэмжэтэ хүгжэмэй буряадай арадай зэмсэгүүдэй шуулгын зүжэгшэн (2010)
  • Уласхоорондын мүрысөөнүүдэй дипломант (Екатеринбург, 2008; Казань, 2009)
Ирина Шарланова Буряад Уласай Хурамхаан тосхондо түрэһэн юм.

2004 ондо Улаан-Үдын П. И. Чайковскийн нэрэмжэтэ дунда мэргэжэлэй хүгжэмэй һургуули дүүргээ, 2010 ондо Казаниин гүрэнэй Н. Жигановай нэрэмжэтэ консерватори түгэсхөө (домрын классаар проф. Л. Н. Потаповада һураа).