Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Цыдыпова Оюна

Цыдыпова Оюна
  • Буряадай гүрэнэй үндэһэтэнэй дуун болон хатарай “Байгал” театрай оркестрэй зүжэгшэн (2006 онһоо)
Буряад Уласай Захааминай аймагай Ехэ-Cакир нютагта түрөө.

2003 ондо Улаан-Үдын П. И.Чайковскиин нэрэмжэтэ дунда мэргэжэлэй хүгжэмэй һургуули дүүргээ.