Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Цыденова Оксана

Цыденова Оксана
  • Буряадай гүрэнэй дуу хатарай үндэһэн «Байгал» театрай оркестрэй зүжэгшэн
  • Оркестрнүүдэй болон хүгжэмэй арадай зэмсэгүүдэй можо нютагууд хоорондын дүрбэдэхи мүрысөөнэй лауреат (Улаан-Удэ, 2004)
  • «Садко» гэһэн хүгжэмэй шэмхэжэ дуугаргадаг зэмсэгүүд дээрэ наадаха мүрысөөнүүдэй дипломант (Москва, 2004, 2006)
  • Уласхоорондын мүрысөөнүүдэй хүндэлэлэй грамотануудаар шагнагданхай. (2010)
Улаан-Үдэ хотодо түрөө.

1996 ондо Буряадай дунда мэргэжэлэй соёл болон урлалай һургуули дүүргээ.

«Байгал» театрта 1996 онһоо хүдэлнэ.

2010 ондо ВСГАКИ дүүргээ, дирижирой таһаг.

2010 ондо уласхоорондын мүрысөөнүүдэй грамотануудта хүртөө.