Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Дондоков Мүнхэ

Дондоков Мүнхэ
  • Буряадай Гүрэнэй дуу хатарай үндэһэн «Байгал» театрай хүгжэмэй зэмсэгүүдэй шуулгын хүгжэмшэн
Буряад Уласай Хэжэнгын аймагай Ородой-Адаг нютагта түрэһэн юм.

Улаан-Үдын П. И. Чайковскийн нэрэмжэтэ дунда мэргэжэлэй урлалай һургуули 2009 ондо дүүргэһэн.

«Байгал» гэжэ театрта 2009 онһоо хүдэлнэ.