Дашиев Алдар
  • 2013 онһоо Буряадай Гүрэнэй дуу хатарай үндэһэн «Байгал» театрай дуушан
Алдар Дашиев Буряад Уласай Зэдын аймагай Дээдэ-Тори нютагта түрэһэн юм.

2008 ондо Улаан-Үдын П. И. Чайковскийн нэрэмжэтэ хүгжэмэй колледжын найрал дуу хүтэлбэрилэгшын (хоровой дирижированиин) таһаг арадай найрал дуу хүтэлбэрилэгшэ гэһэн мэргэжэлээр түгэсхэһэн.

2010 ондо Улаан-Баатарта Монголой Соёл урлалай ехэ һургуулида, Ц. Дашцэрмаа багшын ангида һуража, «Монгол арадай уртын дуун» гэhэн мэргэжэлээр бакалавриат дүүргээ.

2012 ондо Монголой Соёл урлалай ехэ һургуулида магистратурада Ц. Дэлгэр багшын ангида һуража, «Монгол арадай уртын дуун» гэhэн мэргэжэлтэй боложо гараа.

Мүнөө Улаан-Үдын П. И. Чайковскийн нэрэмжэтэ дунда мэргэжэлэй урлалай һургуулиин «Ганса нэгээрээ дууладаг арадай дуун ба арадай найрал дуун» гэhэн таһагай багша.

2013 онһоо театрай дуушанаар ажаллана.

«Байгал» театртай Монгол, Хитад, Норвеги, Франци, Испани гүрэнүүдээр нүүдэл тоглолтодо ябалсаһан.