Зүжэгшэд ба хүгжэмшэд

Омоктуев Жаргал

Омоктуев Жаргал
  • Буряадай гүрэнэй үндэһэтэнэй дуу хатарай “Байгал” театрай зүжэгшэн
  • Монголой Юрэнхылэгшэ Ц. Элбэгдоржын харзалга доро үнгэргэгдэһэн Хөөмэйн дуунай «Салхиар дуулагч-2013» гэһэн түрүүшын мүрысөөнэй мүнгэн шанда хүртэгшэ (Улаан-Баатар, 2013)
Буряад Уласай Ивалгын аймагай Оронго нютагта түрөө. 1999 ондо Улаан-Үдын П. И. Чайковскийн нэрэмжэтэ дунда мэргэжэлэй хүгжэмэй һургуули дүүргээ.