25 августа 2016

Дасан һүмэнүүд, уншалганууд

8096

Агын дасан

26 августа 2016

Дасан һүмэнүүд, уншалганууд

7218

Анаа дасан

26 августа 2016

Дасан һүмэнүүд, уншалганууд

3858

Ацын дасан

19 марта 2014

Дасан һүмэнүүд, уншалганууд

1772

Галуута нуурай дасан

Гусиноозерский дацан многие годы был центром буддизма в Восточной Сибири.

23 августа 2022

Дасан һүмэнүүд, уншалганууд

2594

Санкт-Петербургын дасанай hайндэр

100 жэлэй саана цанид-хамба Агван Доржиев Зүблэлтэ засагай газарта хандажа, Санкт-Петербургын дасаниие хамгаалан дэмжэхые гуйhан түүхэтэй.