Хамба ламанар

Хамба Лама Дампил Гомбоев тухай

Зүүн Сибириин будын шажантанай 24 Бандида хамба ламанарай дундаһаа Тамчын (Хүлэн нуурай) дасанай шэрээтэ, X-дугаар хамба лама Дампил Гомбоевой (1831–1896) дүрэ тон һонирхолтой.

Һэеы гэр

Буряад зоной модон гэр бариха дадалһаа

XVIII-XIX зуунжэлнүүдһээ эхилээд, Сибириин дайда руу ород зоной ерэжэ, модон гэрнүүдые барижа түбхинэһэн сагуудһаа һэеы гэрнүүдтэ байһан буряад зон байшан гэрнүүдые модоор барижа захалаа.

Һэеы гэр

Түрэл һайхан нютагтаа түбхинэжэ һууял даа...(бууса табиха газарай шэнжээ)

Талын малша, нүүдэлшэ арадуудай һуудал байдал алишье тээһээнь хаража үзэхэдэ һонирхолтой, гүн гүнзэгы удха шанартай байдаг. Манай угсаатан ямаршье асуудал хүнгэн һэбхеэр шиидхэдэггүй, нэгэ зүйлые арбан тээһэнь шэнжэлжэ, зуун найман удха оруулаагүйдөө һанаагаа амардаггүй сэсэшүүл юм.

Театрнууд

116

Буряад театрай омогорхомо түүхэ

Буряадаймнай үндэһэн уралигай гайхамшаг гуламта болохо Гүрэнэй Х.Намсараевай нэрэмжэтэ Буряад драмын академическэ театрай байгуулагдаһаар 90 жэлэй ой гүйсэнэ.

Театрнууд

115

Оюун бэлигэй уран жэгүүр

2022 он Росси гүрэнэй арадуудай соёлой уг баялигай жэл гэжэ соносхогдонхой. Буряад зоной үндэhэн соёлой уг баялигай дээжэ үльгэрнүүд хадаа арадаймнай ехэ hүлдэ гээшэ ааб даа.

Һургаал боломоор ушарнууд

277

Буряад зоной боро арга

Манай угсаатан түбэд эм, докторой арга гэжэ мэдэхэгүйшье сагһаа тон юрын аргаар эмшэлхэ дадал олодог һэн.

Буряадай мэдээжэ зон

106

Уласта эрдэмэй болон соёл гэгээрэлэй hуури табигша

Монголшо, түбэдшэ эрдэмтэн, уран зохёолшо, БМАССР-эй гэгээрэлэй түрүүшын нарком (сайд), Буряад Уласта академическэ эрдэмэй үндэhэ hуури табигша Базар Барадинай үүргэ сэгнэшэгүй ехэ юм.

Эрын гурбан наадан

278

Эрын нэгэ эрдэм — агнуури

Буряад арад хүбүүдээ хүмүүжүүлхэдээ «эрын юһэн эрдэмдэ» багаһаань һургахаяа оролдодог: элдэб түрэлэй ан агнаха, модоор, түмэрөөр дархалха, мори һургаха, урилдаанай мори унаха, бүхэ барилдаа эрхилхэ, номо годлёор харбаха, һээр шааха, түүхэй арһаар найман гүрлөө ташуур, шүдэр тушаа хэхэ.

Буряадай мэдээжэ зон

168

Академик Бямбын Ринчен

Элитэ эрдэмтэн, уран зохёолшо, оршуулагша, Монголой түрүүшын академик, Гүрэнэй шангай лауреад Бямбын Ринчен (Ринчин-Доржо Раднажапович Бимбаев) угаараа Хяагтын аймагай орос-монгол хилэ дээрэхи Булсарай нютагта (мүнөө Монголой Алтанбулаг сомон) сонгоол угай хасаг айлда 1905 ондо түрэһэн.

Буряадай мэдээжэ зон

77

Бэлиг бадаруулма сэдьхэлэй эршэ хүсэн

Буряадай АССР-эй, РСФСР-эй соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ, арадай дүрбэн театр байгуулhан аша габьяатай Баргажан голой хүдөө ажахын хүгжэлтэдэ горитой хубитаяа оруулhан хүтэлбэрилэгшэ, журналист Владимир Цыдыпович Баторовай түрэhөөр 90 жэл гүйсэнэ.

Номууд

Намтар

Мы в соцсетях

Вконтакте Одноклассники Telegram Youtube