НА РУССКОМ

10 июня 2019

Театрай уралиг

6

Театр – фронтдо

1941 ондо Буряад-Монголой  хүгжэмтэ драмын театрай репертуар тухай  тус театрай  захирал  Н.Г.Балданогой  тайлбарилһан тэмдэглэл  уншахада һонин.

7 июня 2019

Театрай уралиг

61

Гайхамшаг зүжэг

Буряад  драматургиин  түүхэдэ онсо һуури эзэлдэг  үндэһэн буряад зүжэгүүдэй тоодо  “Тайшаагай ташуур”  бүтээлые нэрлэхээр юм. Буряад уран  зохёолой  үндэһэ һуури табигшадай нэгэн Х.Н.Намсараевай  1943 ондо бэшэһэн энэ зүжэг гайхамшаг хуби заяатай  байгаа.

7 июня 2019

Театрай уралиг

13

Буряад баледэй түрүүшын хаан тайжын нэрэ соло

Буряад үндэһэн хатарай һургуулиин  эхи табигшадай  нэгэн Цыден-Еши Бадмаев  мэргэжэлтэдэй һанамжаар оройшог, 17 наһандаа  баледэй арга дүрэнүүдтэ һуража эхилээ һэн.

7 июня 2019

Театрай уралиг

10

Үсэдөөр урагшаа шармайдаг абари зан

Буряад театрай захиралай тушаалда аяар 36 жэл  (1952-1987) хүдэлһэн Цырен Аюржанаевич Балбаровай түрэһөөр 100 жэлэй тэбхэр ой гүйсэнэ.

5 июня 2019

Театрай уралиг

7

Һолир мэтэ түргөөр ялараад үнгэрһэн наһан

Мүшэтэ огторгойдо ялас гээд үнгэрдэг һолир мэтэ богони наһатай байһан Мария Бадмаевна Шамбуева  Буряад театрай  түүхын эхин шатада  өөрын гүнзэгы мүр үлөөһэн юм.

30 мая 2019

Театрай уралиг

11

Уран бэлигээ арадтаа зорюулаа

Буряад-Монголой үндэһэн театрай, урлигай, уран зохёолой  хүгжэлтэдэ хэнтэйшье жэшэмээр бэшэ өөрын ехэ хубитаяа оруулһан габьяатанай нэгэн Намжил Балдано болоно.

28 мая 2019

Театрай уралиг

90

Түрүүшын түбэг бэрхэшээлтэй алхамууд

Буряадаймнай үндэһэн уралигай гайхамшаг гуламта болохо Гүрэнэй Ленинэй орденто Буряадай оперо болон баледэй академическэ театрай байгуулагдаһаар 80 жэлэй ой 2019 ондо гүйсэнэ.

15 мая 2019

Театрай уралиг

62

Онсо ялагар одон бэлэй

Буряадай АССР-эй арадай артист Һүндэб Бимбаевич Рабсалов мүнөө мэндэ ябаа һаа, 110 наһанайнгаа үндэр дабаан дээрэ гараад байха байгаа…