НА РУССКОМ

26 декабря 2014

Гоёл шэмэглэлэй уралиг

1313

Буряад дасангуудай соёл, урлал тухай

гү, али  Роман Мэрдыгеев Солбонэ Туяа хоёрой 1927 ондо “дугануудай эди шэдитэ дараануудһаа” юушьеб олоһон тухай.

19 марта 2014

Дасан һүмэнүүд

938

Галуута нуурай дасан

Гусиноозерский дацан многие годы был центром буддизма в Восточной Сибири.