РУС

26 декабря 2014

Гоёл шэмэглэлэй уралиг

817

Буряад дасангуудай соёл, урлал тухай

гү, али  Роман Мэрдыгеев Солбонэ Туяа хоёрой 1927 ондо “дугануудай эди шэдитэ дараануудһаа” юушьеб олоһон тухай.

19 марта 2014

Дасан һүмэнүүд

711

Галуута нуурай дасан

Гусиноозерский дацан многие годы был центром буддизма в Восточной Сибири.