Буряад ороноо магтан дууланабди

Буряад-монгол орон. Болдын БАТХҮҮ

27 июня 2017

368   Буряад-монгол орон


Хүхэ тэнгэриһээ заяатай,
Хүн нүүдэлэй домогтой,
Юһэн сагаан һүлдэтэй
Юртэмсэ дэлхэйн эзэн —
Буряад- монгол орон!

Эзэн Чингисэй омогтой,
Эзэрхэг хара һүлдэтэй,
Бата эдир золтой,
Баатар мэргэн солотой
Буряад- монгол орон!

Хас эрдэниин тамгатай,
Морин эрдэниин тооһотой,
Буурал дэлхэйдэ түүхэтэй,
Буян дэлгэрхэ юрөөлтэй
Буряад- монгол орон!