Буряад хубсаһан

Бэһэлиг туйба хоёр

10 июля 2015

1078


Гэрэл зураг Хэшэгто Дансаруновай

Альгаа
дэлгээжэ харахадам,
Алтан бэһэлиг — хургандам.
Алтан бэһэлигээ харахадам,
Абам ехээр һанагдаа.

Эльбээд гэзэгэеэ үзэхэдэм,
Эжым үгэһэн туйбахан.
Энэ алтан туйбаһаам
Эжын үнэр гаранал даа.Гэрэл зураг Хэшэгто Дансаруновай
Автор: Цырен-Дулма ДОНДОГОЙ