Буряад хубсаһан

Буряад зүүдхэл

10 июля 2015

1009

Эхэнэр хүнэй гоёолто
Эрдэни мүнгэн зүүдхэл.
Һиихэ, бэһэлиг, бугааг
Гуутай бурхан, ооһор,
Гарьха, шэмхүүргэ, шэгшэлүүр
Гэхэ мэтэ олон даа.


Гэрэл зурагууд Наталья Улановагай 
Автор: Цырен-Ханда Жамьянова, багшын ажалай ветеран