Аудио

Магтаалнууд, дуунууд

2 сентября 2020

1951

«Эхэ хэлэн – манай баялиг» бүгэдэ Буряадай һургуулинууд хоорондын наадамда хабаададаг үхибүүдэй эрхимүүдые элирүүлжэ, «Буряад ФМ» радиогой студида Буряад Уласай соёлой яаманай тэдхэмжээр магтаалнууд ба дуунууд буулгагдаа.

Магтаалнууд, дуунууд
1. Этигэлэй хамбын зальбарал
Сэлэнгын Жаргалантын хүүгэдэй бүлэг. 2. Сагаан Дара Эхын магтаал
Бэсүүрэй Харланай хүүгэдэй бүлэг.3. Доншуур маани
Улаан-Үдэ хотын Будаевтанай хүүгэдэй бүлэг.4. Газар гэртэ. В землянке
Улаан-Үдэ хотын Будаевтанай хүүгэдэй бүлэг. 5. Ялалтын үдэр. День Победы
Улаан-Үдэ хотын Будаевтанай хүүгэдэй бүлэг.6. Тохорюунууд. Журавли 
Урлалай колледжын оюутан Нарана Бурхиева. 7. Юунээс эхилнэм Эхэ орон
Улаан-Үдэ хотын Будаевтанай хүүгэдэй бүлэг.
8. Мэндээ
хүг. Н. Нар-Оюугай, үг. С. Цыбиковагай, «Мүнгэн хонхонууд» хүүгэдэй дуунай студи.9. Минии гэр бүлэ

үгэ, хүг. Наранбаатарай Нар-Оюугай, «Мүнгэн хонхонууд» хүүгэдэй дуунай студи.10. Нэгэн

хүг. Н. Нар-Оюугай, үг. С. Цыбиковагай, «Мүнгэн хонхонууд» хүүгэдэй дуунай студи11. Бэеын дасхал

хүг. Н. Нар-Оюугай, үг. С. Цыбиковагай, «Мүнгэн хонхонууд» хүүгэдэй дуунай студи.12. Улаан үнгэ

үгэ, хүг. Наранбаатарай Нар-Оюугай, «Мүнгэн хонхонууд» хүүгэдэй дуунай студи.13. Хаанаб

хүг. Н. Нар-Оюугай, үг. С. Цыбиковагай, «Мүнгэн хонхонууд» хүүгэдэй дуунай студи.14. Арван заахан чандагад

хүг. Н. Нар-Оюугай, үг. С. Цыбиковагай, «Мүнгэн хонхонууд» хүүгэдэй дуунай студи.15. Табан заахан заанууд

хүг. Н. Нар-Оюугай, үг. С. Цыбиковагай. , «Мүнгэн хонхонууд» хүүгэдэй дуунай студи.Аудио

765

Чимита Шанюшкина

Проект радиоканала «Буряад ФМ» и сайта Соел.ру «Миндаһаар дамжаһан дуунууд - Мелодии старых пластинок»

Аудио

477

Балмасу Байжунимаева

Проект радиоканала «Буряад ФМ» и сайта Соел.ру «Миндаһаар дамжаһан дуунууд - Мелодии старых пластинок»

Аудио

660

Цырен Хоборков

Проект радиоканала «Буряад ФМ» и сайта Соел.ру «Миндаһаар дамжаһан дуунууд - Мелодии старых пластинок»